3D tisk pro airsoft

 

3D výrobky vznikají z počítačových 3D modelů, které se v 3D tiskárně tvoří tavením plastové struny, takzvaného filamentu, který se nanáší v jednotlivých vrstvách na sebe.

 

3D tiskárna je zařízení, které dokáže z digitálního 3D modelu vytvořit reálný trojrozměrný objekt. Pracuje na principu tavení plastové struny a jejím následném nanášení ve vrstvách. 3D tisk je moderní technologie, ve které se materiál přidává a vrství na sebe, na rozdíl od klasického CNC obrábění, kde se materiál odebírá, dokud nevznikne požadovaný tvar.

 

 

Stránka, kde se dají stáhnout modely pro 3D tisk.
https://www.thingiverse.com

3d tisk pro airsoft

 

Jak funguje 3D tiskárna?

 

3D tiskárna je zařízení, které dokáže z digitálního 3D modelu vytvořit reálný trojrozměrný objekt.  Pracuje na principu tavení plastové struny a jejím následném nanášení ve vrstvách. 3D tisk je moderní technologie, ve které se materiál přidává a vrství na sebe, na rozdíl od klasického CNC obrábění, kde se materiál odebírá, dokud nevznikne požadovaný tvar. Počítačové modely, které se tisknou, jsou vytvořeny v grafickém 3D softwaru, a uložené nejčastěji do datového formátu STL.

 

Využití 3D tisku je široké a neustále se vyvíjí. Našlo své uplatnění v domácnosti, v lékařství, v umění, v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také v architektuře, například v Číně zkonstruovali obří 3D tiskárnu, na které se vyrábějí domy. Své uplatnění mají 3D tiskárny i v oblasti vědy, techniky a vzdělávání. Díky 3D tisku můžeme vytvářet modely s náročnými tvary a unikátními konstrukcemi, jež bychom nemohli dosáhnout jinými postupy. Především je 3D tisk vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu specifických modelů, jakými jsou například jednotlivé díly konstrukcí, funkčních prototypů, doplňků, součástek, designových modelů, i různých potřeb pro domácnost či hobby, jakými může být například tisk jednotlivých dílu stavebnic. V současné době existuje i druhá metoda 3D tisku a tou je stereolitografie, při níž se využívá k vytváření objektu ultrafialový laserový paprsek, který vrstvu vykresluje na hladinu polymerové pryskyřice. Oproti klasické metodě tavení struny je tato metoda přesnější, ale také mnohem dražší.

 

3D výrobky vznikají z počítačových 3D modelů, které se v 3D tiskárně tvoří tavením plastové struny, takzvaného filamentu, který se nanáší v jednotlivých vrstvách na sebe. Filamenty pro 3D tisk jsou vzhledově podobné jako struny do strunových sekaček.

 

3D tiskárnu si můžeme obecně představit jako polo-otevřenou krychli nebo kvádr. Polo-otevřenou proto, jelikož jde vidět na tvorbu z jedné, dvou nebo více stran. Uvnitř 3D tiskárny můžeme spatřit desku, na kterou se výrobek tiskne a rameno s extruderem, ze kterého při tisknutí vytéká roztavená plastová struna, která vrství materiál na sebe a díky níž výrobek vzniká. Dále se na 3D tiskárně nachází zásobník se strunou, která bývá namotaná na cívce. Ještě nedávno 3D tiskárnu nikdo neznal a tudíž nebyla k sehnání. Dnes už si ji může pořídit každá obyčejná domácnost. Jelikož jsou natolik bezpečné, můžou je používat děti od osmi let. Ovšem to jsou tiskárny jednodušší na použití a nejsou určeny pro profesionální účely, nýbrž pro domácí použití nebo hobby. Nejlevnější varianty 3D tiskáren sedají koupit od 9000Kč. Pro zcela profesionální a přesnou tvorbu si musíme zaplatit od 50000Kč do 100000Kč a to už je poměrně dost. Tištění výrobku není technicky zrovna jednoduché.  Před samotným tištěním napřed musíme připravit 3D model v počítačovém programu, který se dostává k většině tiskáren zdarma, avšak existují i složité a profesionální programy. Poté se zvolí materiál, z něhož se bude tisknout. 3D model se přizpůsobí tak, aby byl použitelný pro konkrétní tiskárnu, následně se manuálně spustí tisk a ve finále se výrobek z tiskárny ručně vyjme a pokud je to zapotřebí, tak se povrchově upraví a očistí od zbytků podpůrných konstrukcí, které se při náročnějších modelech také tisknou spolu s výrobkem.

!Na článek se vztahují autorská práva SBO!